آدرس: اصفهان، خیابان کهندژ، بعد از دانشگاه پیام نور، خیابان عماد سیادت، نبش کوچه شماره ۳، گروه صنعتی بتن ماشین اصفهان

شماره های تماس:  03133652260 | 03133521986 | 09131888471 | 09132006005

ساعات تماس: 8 الی 17 شنبه تا چهارشنبه و 8 الی 12 روزهای پنج شنبه