سوالات متداول دستگاه جدول زن

دستگاه جدول زن چیست و چه کاربردی دارد؟

دستگاه جدول زن که به دستگاه ساخت جدول بتنی هم شناخته می شود، برای تولید انواع مختلف جدول های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. قابل ذکر است مدل های مختلف این دستگاه قابلیت تعویض قالب را دارند.

انواع دستگاه جدول زن به چند دسته تقسیم می شوند؟

انواع دستگاه جدول زن به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:  دستگاه جدول زن دستی، دستگاه جدول زن نیمه اتوماتیک یا هیدرولیک و دستگاه جدول زن اتوماتیک یا پرسی.