پرس موزاییک اتوماتیک

کاربرد جهت تولید انواع موزاییک و کف فرشهای پیاده رو و خیابان
ابعاد 3.5 * 3.5 متر
وزن 14000 کیلوگرم
ظرفیت تولید بسته به ابعاد 350 الی 450 متر مربع در یک شیفت
توضیحات :
تعهد ما نسبت به کالا زمانی به پایان میرسد که عمر آن کالا به اتمام برسد