مجموعه میز ویبره

کاربرد جهت تولید موزاییک کف فرش ، جداول کنار خیابان
ابعاد 3.5 * 0.5 متر
وزن کیلوگرم
ظرفیت تولید
توضیحات :
تعهد ما نسبت به کالا زمانی به پایان میرسد که عمر آن کالا به اتمام برسد