بلوک زن 5 قالبه مکانیکی

کاربرد جهت تولید بلوک با ابعاد و اشکال مختلف
ابعاد 1.5 * 1.7 * 1.7 متر
وزن 800 کیلوگرم
ظرفیت تولید در یک شیفت کاری با قالب 5 تایی بین 1000 تا 1200
توضیحات :
تعهد ما نسبت به کالا زمانی به پایان میرسد که عمر آن کالا به اتمام برسد