بلوک زن میزی

کاربرد جهت تولید بلوک سقفی با وزن کم
ابعاد 1.5 * 0.9 * 1.1 متر
وزن 1200 کیلوگرم
ظرفیت تولید در یک شیفت کاری با قالب بین 600تا 1000
توضیحات :
تعهد ما نسبت به کالا زمانی به پایان میرسد که عمر آن کالا به اتمام برسد