سه شنبه, 30 شهریور 0

ساب نواری موزاییک

کاربرد جهت مسطح و صیقلی کردن موزاییک و سنگ
ظرفیت تولید نامعین

توضیحات