سه شنبه, 16 آذر 0

خط تولید کف فرش

کاربرد جهت تولید انواع جداول سنگفرش پیاده رو به اشکال متنوع
ابعاد 3.3 * 8.9 * 12 متر
وزن 6750 کیلوگرم
ظرفیت تولید در یک شیفت کاری 250 مترمربع

توضیحات