دوشنبه, 15 آذر 0

جدول زن هیدرولیک 2700 2400

کاربرد جهت تولید انواع جداول بتنی در سایز های متفاوت
ابعاد 2.2 * 1.15 * 2 متر
وزن 1500 کیلوگرم
ظرفیت تولید با توجه بهنوع قالب بین 1000 تا 1200

توضیحات